© Health for Health Professionals 2016

The HHP service will be closed on Tuesday 24th December 2019 and will re-open on Thursday 2nd January 2020.

If you need urgent support, please contact your GP or call one of the numbers below:

Samaritans 116 123 www.samaritans.org (24/7)

BMA Counselling - Students & doctors 0330 123 1245 www.bma.org.uk/doctorsfordoctors (24/7)

Bydd y gwasanaeth HHP yn cau ddydd Mawrth 24 Rhagfyr 2019, ac yn ail-agor ddydd Iau 2 Ionawr 2020.

Os oes angen cymorth brys arnoch, cysylltwch â’ch meddyg teulu neu ffoniwch un o’r rhifau isod:

Y Samariaid 116 123 www.samaritans.org (24/7)

Cwnsela BMA - Myfyrwyr a meddygon 0330 123 1245 www.bma.org.uk/doctorsfordoctors (24/7)